Skip to main content

Contact Bachelor of Engineering in Biotechnology

Head of Department

Emilie Hjorth Ceylan (emhc)

Uddannelsesleder
Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi
Kalundborg