Skip to main content

Contact Bachelor of Engineering in Biotechnology

Head of Department

Christian Møller Pedersen (cmpe)

Uddannelsesleder
Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi
Kalundborg